Naselje Korešnica

Projektni tim
Gorana Stipeč Brlić, Damian Sobol Turina, Ariana Sušanj, Sabina Marov

Suradnici
Dražena Matić, Zdenka Krušić, Daniel Repac, Andrija Čuljak

Investitor
Grad Split

Godina projekta
2019, natječajni rad

Lokacija
Split, Hrvatska

Ukupna površina
15,3 ha

Previous slide
Next slide