Kuća 1916

Projektni tim
Gorana Stipeč Brlić, Damian Sobol Turina, David Costantini

Suradnici
Dražena Matić, Zdenka Krušić, Daniel Repac, Marko Šestan, Sabina Šiljeg

Investitor
Privatan

Godina projekta
2019

Lokacija
Trinajstići, Kastav, Hrvatska

Ukupna površina
250 m2

Previous slide
Next slide