Kuća 1801

Projektni tim
Gorana Stipeč Brlić, Damian Sobol Turina, Ariana Sušanj

Suradnici
Dražena Matić, Zdenka Krušić, Daniel Repac, Andrija Čuljak

Investitor
Privatan

Godina projekta
2018

Godina izvedbe
2020

Lokacija
Škrljevo, Hrvatska

Ukupna površina
250 m2

Previous slide
Next slide