Garaža Porto Baroš

Zgrada garaže projektira se na lokaciji gdje se danas nalazi skladište br.41. Zamišljena je kao ‘skladište’ za automobile koje kroz fasadu i krov prikuplja energiju i kišnicu te je dugoročno samoodrživo.

Građevina ima dvije etaže i zaobljene je forme, prezentira se kroz jedinstvenu formu, uz koju se oblikuje teren u blagom nagibu, koji služi kao odmorište ili penjalište za djecu.

Programski je zgrada podijeljena na parkiralište i rekreacijsku zonu koja se nalazi na 1.katu. Parkiralište je robotizirano, jer tako omogućava smještaj većeg broja automobila na manjoj površini. Ukupno je moguće smjestiti oko 200 PM. Na krovu se nalaze dva paviljona koji predstavljaju popratni program rekreativnom sadržaju igrališta i trkaće staze. U paviljonima je smješten bar, svlačionice i igraonica za najmlađe. Ventilirana fasada je generator energije. Krovne ploče opremljene su za sakupljanje kišnice koja će se kasnije koristiti za održavanje okoliša.

Projektni tim
Gorana Stipeč Brlić, Damian Sobol Turina, Luka Dušević, Karla Ritoša

Suradnici
Jana Mikuliči Antulov, Albi Enesi, Maja Persić, Ana Lokas

Investitor
Privatni

Godina projekta
2020

Lokacija
Rijeka

Previous slide
Next slide